КУРДСКИЙ ЯЗЫК. ПОГОВОРКИ636.
Her tişt destê hostaê xweda melûle. (FK)
Каждая вещь в руках своего мастера послушной становится.
Ср.: Дело мастера боится.


637.
Her tişt xweşe we'dê xweda. (FK)
Все хорошо в свое время.
Ср.: Каждому овощу свое время.


638.
Her tişt li heyêm dinhêre, lê heyam, t'u tiştî nanhêre.
Все смотрят на время, но время ни на что не смотрит.


639.
Here cîyê nenas, p'aê xwe bide xas-xas.
Иди туда, где тебя не знают, и хвали себя вдоволь.


640.
Here mêşe — hilde p'êşe. (FK)
Иди в лес — ремеслу научишься.


642.
Here cêr diçe avê saẍ naê.
Каждый день идя за водой, кувшин не всегда целым возвращается.
Ср.: Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить.


643.
Hespa bin xwe nede kurê xwe jî syar be.
На своего коня и сыну не разрешай садиться.
Конь всегда считался первым помощником и другом курда. «Не доверяй никому коня, оружия и жены своей», — говорят курды.


644.
Hespa her kesî angorî bextê wî dibeze.
Лошадь каждого бежит сообразно его судьбе.


645.
Hespa xwe nalke paşê rya xwe h'esabke. (FK)
Лошадь свою подкуй, а потом уж дорогу выбирай.


646.
Hespê qolayî, seê t'ûle herdu jî yekin.
Плохая лошадь что щенок.


647.
Hespa merivê bêbext nabeze.
Конь несчастного не бежит.


648.
Hesp bi — hevsera, mêr — bi qirara.
Коня — уздой, мужчину — словом.


649.
Hesp dibeze, suwar pesna xwe dide. (LP)
Бежит конь, а всадник себя хвалит.


650.
Hespê bavê kur veşartin nabe.
Коня отца не спрятать от сына.
В значении — сын продолжает дело отца.


651.
Hespê çê qamçya li xwe naxe.
Хороший конь не дает ударить себя кнутом.


652.
Hespê mirinê — hespekî bezaye.
Конь смерти—быстроногий конь.


653.
Hespê tu rex guhdirêjê girêdî, yanê wê bive çivtek, yanê jî — gezek.
Коня привяжешь подле осла, научится лягаться или кусаться.
Ср.: С кем поведешься, от того и наберешься.


654.
Hesp ku heye — miraze.
Конь — счастье.


655.
Hesp nek'irye, afir çê dike.
Не купив коня, стойло готовит.
См. № 658, 1987.


656.
Hesp ser çar niga rê diçe, lê dîsa nigê wî dişimite dik'eve.
Конь на четырех ногах ходит, да и тот спотыкается и падает.


657.
Hesp syarê xwe nas dike. (FK)
Лошадь своего седока знает.


658.
Hesp t'une, zîn dixebite.
Лошади нет, а седло заготовлено.
См. № 655, 1987.


659.
Hevalê şayê — ze'fin, yê şînê — kêmin.
Друзей в радости — много, а в горе — мало.
Вариант:
Hevalê xaşyê — ze'fin.
На радость — товарищей много.


660.
Hevalê xirab — kula k'êlekêye.
Плохой товарищ — боль в боку.


661.
Hevalê xwera saẍ be, hevalê xwe bispêre xwedê.
Со своим другом будь честным и оставь его на волю бога.
В значении — будь честен с другом, и тогда дела его пойдут на лад.


662.
Hevalê p'îs mêra jî bi xwera p'îs dike. (S)
Плохой друг и отважного плохим сделает.


663.
Hevalê rêwya — nane.
Товарищ путника — хлеб.


664.
Hevîr çiqasî bistirêyî, nanê wê te'm dibe.
Чем больше тесто месишь, тем вкуснее хлеб будет.


665.
Hevraz t'ûkim — simêle, berjêr t'ûkim— rûye.
Плюну вверх — в усы попаду, плюну вниз — в бороду.


666.
Неуа ku p'îs nebe, p'ak jî nabe. (S)
Пока [кому-то] хуже не будет — [он] не станет лучше.
В значении — пока человек не окажется в тяжелых обстоятельствах, он не будет стойким.


667.
Нeya qalin zirav be, zirav wê biqete.
Пока толстое тонким станет, тонкое порвется.
Ср.: Где тонко, там и рвется.


668.
Heya zar nagrî, dê bistan nade.
Пока дитя не заплачет, мать грудь не даст.
Ср.: Дитя не плачет, мать не разумеет.


669.
Hînbûn — îşiqa ç'e'vane.
Букв.: «Ученье — свет глазам».
В смысле — учение — познание мира.


670.
Hîn devî te germe, dengke. (S)
Пока во рту горячо, крикни.
Ср.: Куй железо, пока горячо.


671.
Hîn ku xaşe, xêtir zanibe, mir, şûnda t'im li xwe xe fîde nîne. (S)
Пока жив, уважай, после смерти казнить себя—напрасно.


672.
Hîn me'r biç'ûke sêre biceliqîn. (S)
Пока змея мала, размозжи ей голову.


673.
Hîv — hîve, e'ybe lêye.
Луна — луна и та стыдливая!
Вариант:
Hîv — hîve dîsa lek'e lêye.
Луна — луна и та с пятнами.
Ср.: И на солнце есть пятна.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
смотрите так же: