КУРДСКИЙ ЯЗЫК. ПОГОВОРКИ1499.
Teyr difire bi qanatê xwe.
Птица на своих крыльях летает.


1500.
Teyr difire hefsurê xwe digere.
Орел летает, себе ровню ищет.


1501.
Teyrê nêç'îrvan nukulê wî kêre. (FK)
У птицы, приученной к охоте, клюв крючком.


1502.
Teyr heye, ku meriv jê goşt dixwe, teyr heye, ku meriv goşt dide. (FK)
Есть птица, чье мясо человек ест; есть птица, которую человек мясом кормит.


1503.
Teyr xweşe refê xwera. (FK)
Птица красна своей стаей.


1504.
Te'jî wekî bi zor here nêç'îrê — nêç'îr nabe.
Борзую насильно на охоту отправишь — охоты не будет.


1505.
Te'ldê şêra, sît'ara rûvya çêtire.
Укрыться в тени льва лучше, чем искать защиту у лисы.


1506.
Te'mê yekê dik'şîne goştê k'erê, divê: «Guhê wê nola yê k'êwrîşkane».
Вариант:
Yekê dikir goştê k'erê bixwe, got: «Guhê wê weke k'êwrîşkaye".
Одному ослиного мяса захотелось, говорит: «Его уши на заячьи похожи».
Говорят о людях, которые, не считаясь ни с чем, делают то, что хотят.


1507.
Te'ryêda ç'ira — roye.
В темень и светильник — солнце.


1508.
Te'va sibê merya germ neke, ya êvarê boşe.
Если утреннее солнце не согреет, вечернее и подавно.


1509.
Te'v — bave, lê av — dîya ek'ine.
Солнце — отец, а вода — мать урожая.


1510.
Te'v e'rdê dixemilîne, lê xebat — meriva.
Солнце красит землю, работа — человека.


1511.
Te'zî jina xwera go: «Zirav birêse».
Нагой говорит жене: «Тонко пряди».


1512.
Tîtî gi sar dibê, dibêje: «Ezê xanîkî xwe bigrira».
Когда тити зябнет, говорит: «Я себе домик выстрою».


1513.
Timaxk'aro — gunehk'aro.
Скупец — грешник.


1514.
Timaya çarixa kirye—gore qetyaye.
Берёг чарухи — носки разорвал.


1515.
Timayî — rê mayî.
Скупой остановится на полпути.


1516.
Timayî — dibe kêmayî.
Скупость — скудость.


1517.
Tirs ku heye — birê rûvîye.
Трусость — сестра лисы.


1518.
Tiştê dûre — bi nûre.
Что далеко, то ярко светит.
В значении — человека манит к себе даль.
Ср.: Что далеко, то мило.
Вариант:
Çiqas dûr — gul û nûr.
Чем дальше, тем больше роз и света.
См. 1841.


1519.
Tiştê bi lez nagîje miraza.
Спешка не приводит к цели.


1520.
Тo dixwe berxvan, şîr dixwe — şivan.
Сливки ест пастушонок, а молоко — пастух.


1521.
Tu dêrêda çi bûyî, ku mizgeftêda çi bî?
Кем ты в церкви был, чтоб в мечети кем-то стать? Говорят беспринципному человеку.


1522.
Tu dibî nank'ir — genim bik'ire, p'erçe dik'irî — çux bistîne.
Покупаешь зерно — купи пшеницу, покупаешь ткань — купи сукно.
Ср.: Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.


1523.
Tu divî hevalê merivekî, bira ew merî ser tera be. (FK)
Если дружишь, то пусть твой друг лучше тебя будет.


1524.
Tu dudê xwe zanî, yeka hevalê xwe bizanibe.
Много о себе знаешь, немного и о товарище узнай.


1525.
Tu dikarî bi xurtî ji min bistînî,
Tu nikarî bi xurtî bidî min. (S)

Отнять силой сможешь, но заставить взять нет.


1526.
Tu har bû tê bi canê xwe k'evê. (S)
Рассвирепеешь — себе повредишь.


1527.
Tu li tirî digerêy, ya li kuştina nehtor. (S)
Вариант:
Tu k'ê tiri buxey, lê bêgeî bikujêy. (S)
Ты ищешь виноград или пришел убить сторожа?


1528.
Tu mêrxasî, babax nebe.
Если ты храбрец, не зазнавайся.


1529.
Tu sibê radibî, bêje: «Xwedê, pêşyê bide cînarê min, paşê tu bide min»,
Утром встаешь говори: «Господи, сначала дай моему соседу, потом мне».


1530.
Tu were dewê min bik'ilê, ez jî yê mîra.
Ты иди мою пахту сбивай, а я пойду сбивать пахту эмиров.


1531.
T'alanê êvarda, berfa siveda, bira pêşya dijminada be.
Грабеж к вечеру, снег к утру пусть выпадут на долю врагов.


1532.
T'alaşa gure qant'ir bihaye. (FK)
Что волку от того, что мул дорог?


1533.
T'asa vala ç'ingîn jê tê.
Звон идет от пустой чаши.
Ср.: В пустой бочке грому больше.


1534.
T'as hatye destane, ew seva diane, ne seva zikane.
Чаша в руках для благословения, а не для брюха.


1535.
T'as k'et deng jê derk'et, bişkê, neşkê yeke.
Упала чаша—зазвенела, все равно, разбилась она или нет.
Вариант:
T'as ku zingya, rast û derew yeke. (FK)
Чаша зазвенела, все равно уж, правда иль ложь.
В смысле — молва может идти как о реальных событиях, так и о небылицах.
Вариант:
Zerka xwe neşkî lê deng da. (S)
Миска не сломалась, но зазвенела.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59