Большой курдско-русский словарьA    B    C    Ç    D    E    Ê    F    G    H    I    Î    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    Ş    T    U    Û    V    W    X    Y    Z      

k

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

kirî
купленный
подкупленный

kirîb


kirîbtî


kirîjîyok
хрящ

kirîn
покупать, закупать, скупать
подкупать
покупка, купля, закупка, скупка
подкуп

kirin
делать, совершать, действовать, поступать
дело, действие, поступок, деяние

kirîtîka
критика

kirîtîkî
критический
критически

kirîv
кум
крёстный отец
друг

kirîvatî


kirîvtî
кумовство

kirîzîs
кризис

kirkirk
хрящ
ушная раковина

kirkirk
конопля
пенька

kirkût
сера

kirle-kirt
хрящ

kirm


kirmanc
крестьянин

kirmîn


kirmît


kirmit


смотрите так же: